Badania na pierwszą wizytę

Badania na pierwszą wizytę

Na pierwszą wizytę można zgłosić się już z wynikiem:
- antyHIV/p24 (tzw. HIV DUO),
- kreatynina.

Badania te nie powinny być starsze niż 7 dni.
Zaleca się również unikanie ryzykownych kontaktów w ciągu 2-4 tygodni przed badaniem w kierunku HIV. Podczas pierwszej wizyty lekarz ewentualnie zleci brakujące badania zgodnie z potrzebami.
Niezależnie od posiadanych badań lub możliwości zachowania abstynencji zachęcamy do zgłaszania się na wizyty, bowiem w wielu przypadkach i tak będzie możliwość rozpoczęcia PrEP lub jego zaplanowania.